söndag 17 juni 2007

Nu ska de styva leder bliva smorda


Moloken Bellman, ovetandes om vetenskapens framsteg.

DN:s och SvD:s hemsidor går idag att läsa att ett veckovis intag av alkohol motsvarande tre starköl eller sju glas vin väsentligen minskar risken att drabbas av ledgångsreumatism. Nya rön i det avseendet att man statistiskt har kunnat belägga alkoholens gynnsamma effekt, men jag drar mig till minnes några rader av Carl Michael Bellman, ur Fredmans epistlar. I epistel nr. 23 står att läsa följande:

Nå så gutår, vill jag mig omgjorda,
ragla till bord och stop.
Nu ska de styva leder bliva smorda,
smorda allihop.

Episteln ifråga handlar visserligen om en alkoholists vedermödor, men utdraget visar kanske på en redan då upplevd effekt, som nu har kunnat konstateras. Och här sitter jag, nykter och med värkande knän...

Inga kommentarer: