fredag 31 oktober 2008

Livmodersmärtor mot testikelcancer och döda fladdermöss skrivna på näsan av nyupptäckt svamp


Förbanna din mor för hennes friskhet, Lance!

En doktorand vid Karolinska Instituitet (KI) har kommit fram till att kvinnor med livmodersmärtor p.g.a. en felfungerande moderkaka, föder pojkar som löper en påtagligt lägre risk än andra barn (gäller väl fortfarande pojkar, antar jag) att utveckla testikelcancer (e!, Science Daily, Science Centric, UPI.com, Cancer Research). Orsaken tros vara den minskade utsöndringen av östrogen, som blir en följd av en skadad moderkaka. Exponering för östrogen under graviditeten har i tidigare studier visat sig vara en viktig faktor hos de patienter som utvecklar testikelcancer. Förutom en lägre östrogenutsöndring, så har kvinnor med den här typen av felfungerande moderkaka också en högre utsöndring av humant chorioniskt gonadotropin, som forskarna misstänker även det har en skyddande effekt. (Pettersson et al. 2008. Gestational Hypertension, Preeclampsia, and Risk of Testicular Cancer. Cancer Research, Vol. 68:8832-8836)

Altered levels of pregnancy hormones have been suggested to initiate testicular cancer prenatally in the male fetus. The placenta is the main source of pregnancy hormones, and pregnancy hypertension and preeclampsia are associated with placental malfunction, including altered levels of hormones such as estrogen and human chorionic gonadotropin. We therefore evaluated fetal exposure to pregnancy hypertension and preeclampsia in relation to risk of testicular cancer in adolescent and adult life. We identified 293 cases of germ cell testicular cancer in the Swedish Cancer Register, and 861 controls in the Swedish Medical Birth Register. We found a strongly decreased risk of testicular cancer among subjects exposed to severe gestational hypertension (OR, 0.29; 95% CI, 0.12–0.74, compared with no hypertension), whereas the risk was increased among those exposed to mild gestational hypertension (OR, 1.62; 95% CI, 0.98–2.69) during the fetal period. The mechanism behind the association between pregnancy hypertension and testicular cancer is unclear, but our findings may reflect a potentially protective effect of the altered pregnancy hormones such as human chorionic gonadotropin that occur in severe gestational hypertension and preeclampsia. [Cancer Res 2008;68(21):8832–6]


Med detta i åtanke bör nog Lance Armstrong förbanna sin mor för hennes oförskämda friskhet när hon väntade honom. Hade hon bara haft lite fel på moderkakan, så hade kanske hr. f.d. pedallegenden Armstrong fortfarande varit fullt utrustad.

Östrogen har för övrigt också ett samband med bröstcancer hos kvinnor. Större exponering för östrogen ökar risken för att utveckla bröstcancer, och eftersom östrogenet lagras i kroppsfettet så löper överviktiga kvinnor en ännu större risk att drabbas. En färsk studie visar att motion därför kan vara en viktig del i preventionen och att framför allt smärta kvinnor kan dra nytta av det, eftersom de kan träna bort onödigt fett (DN, AB). Men det är hårt arbete som räknas, lätta promenader, lätt joggning och hushållsarbete duger inte. Nej, vedhuggning, tuff löpträning och arbete som bogserbil (utan bil) är vägen till ett friskare liv!Fladdermöss som drabbats av white-nose syndrome (vitnossjuka).

En hittills okänd, frigofil (köldälskande) svamp har visat sig vara boven i dramat för den sjukdom som drabbar övervintrande fladdermöss i USA, och som har kommit att kallas white-nose syndrome (jag föreslår här det svenska namnet vitnossjuka) p.g.a. att döende och döda fladdermöss får vita nosar, öron och vingar av den puderaktiga svampen (e!, Biology News Net, Science Daily, Science Centric).

Svampen isolerades av David Blehert vid U.S. Geological Survey i samarbete med bland andra New York State Department of Environmental Conservation och New York State Department of Health. Den är nära släkt med arter ur släktet Geomyces (Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Incertae sedis, Incertae sedis, Incertae sedis), men har andra, helt egna morfologiska karateristika. Geomyces är som namnet antyder jordlevande svampar, men de återfinns också i både luft och i vatten, och är dessutom kända för att kunna frodas i temperaturer på bara några få plusgrader. Än så länge vet inte forskarna om svampen nyligen har introducerats i de grottor där fladdermössen övervintrar, eller om svampen hela tiden har funnit där, men nu angriper fladdermöss som av någon anledning är försvagade. Till e! Science News säger David Blehert:

"Data show the occurrence of white-nose syndrome radiating outward from the site of its first appearance, and genetic identity among fungal isolates from distant caves argues for a recent introduction of this microbe. Before the identification of white-nose syndrome, mass mortality events in bats as a result of disease were very rare."

Vitnossjukan upptäcktes första gången 2006, men har sedan dess i rask takt spridit sig i delstaterna Connecticut, Maine, New York och Vermont och har hittills konstaterats hos sex olika fladdermusarter. "Vi fann att svampen hade koloniserat huden hos 90% av de fladdermöss som vi undersökte" säger Blehert och jämför med chytridiomycos, en dödlig hudåkomma som helt nyligen orsakade en mycket stor, global nedgång hos världens amfibiepopulationer.

Nu återstår för forskarna att klarlägga vidden av epidemin och också försöka prognosticera den ekologiska påverkan som en drastisk minskning av fladdermuspopulationen i nordöstra USA skulle innebära.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jag har placerat min blogg i
Uppsala
på bloggkartan.se

Inga kommentarer: