lördag 1 november 2008

Igår växtpatolog, idag terrorist


Bladfläcksjuka, bladslidesjuka och axvissnesjuka orsakad av Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Nature rapporterar att en av världens i särklass mest studerade växtpatogener, bakterien Xanthomonas oryzae pv. oryzae, har försts upp på US Department of Agricultures (USDA) nationella övervakningslista för organismer som kan tänkas användas vid terroristattacker (Nature 455, 1163 (2008)). Xanthomonas oryzae pv. oryzae orsakar bladfläcksjuka på ris (Oryza sativa) och stora avkastningsförluster för världens risbönder och är därför tillsammans med svamppatogenen Magnaporthe grisea en patogen som studeras vid flera av världens universitet. Med tanke på risets betydelse som livsmedel är forskningen om X. oryzae och M. grisea, och de lärdomar om värd-patogen-komplexen de utgör, också mycket viktig för risförädlingen.

Flera prominenta forskare har motsatt sig "terroriststämpeln" som de anser kommer göra det svårare att överhuvudtaget genomföra god forskning, bl.a. eftersom införseln av nya stammar kommer att bli ännu mer strikt reglerad än den redan var. Men argument som att patogenen skulle ha oerhört svårt att etablera sig i USA eller än mindre orsaka någon notabel skada har klingat ohörda, liksom det faktum att alla laboratorier som det handlar om dessutom har haft fläckfria säkerhetsrullor de senaste 20 åren. Pamela Ronald vid University of California i Davis säger till Nature att alla berörda laboratorier nu försöker reda ut vad det här innebär för just deras forskningsprogram. Forskarna i USA har nu till den 17 november på sig att meddela USDA om de innehar isolat av X. oryzae och vilka stammar de i sådana fall har i odling.

Som en utomstående betraktare i ett rikt land, där varken brist på mat, vatten eller pengar är något problem för de flesta invånarna, så kan jag bara beklaga att ett av de viktigaste vapnen i kampen mot världssvälten nu har klassats som just ett vapen. Mycket av forskningen om växtpatogener och de sjukdomar de orsakar bedrivs i västvärlden p.g.a. att det är där pengarna finns. Om sådan forskning sätts på undantag eller kontrolleras i minsta detalj av utomstående krafter utan förståelse för forskningens nödvändiga oberoende, kan det få efterverkningar som i slutänden dödar långt fler än vad en eventuell terroristattack skulle göra. Ett ökat säkerhetstänkande behöver inte nödvändigtvis betyda att begränsningen blir total, som USDA:s agerande hotar att medföra, utan kan lika gärna betyda att kontrollerna och revisionen som redan görs ses över och i de fall det är nödvändigt stramas upp. Jag hoppas verkligen att inte EU eller Sverige är lika byxis. För nog för att vi har vår beskärda del av bladfläcksjukepatogener i Sverige också, men precis som för USA skulle det mycket till innan en rispatogen etablerar sig här eller för den delen gör någon skada för det kommersiella lantbruket.

[Uppdatering]: Min vän Harald påpekade att det för honom redan tidigare har stått klart att han i vissas ögon är en terrorist i Satans tjänst, och pekade på följande mycket intressanta inlägg om mikrobiologi, postverket och terrorism: Mail harmless bacteria, go to jail (Aetiology).

[Uppdatering II]: Jag har fått frågan vad "pv." i Xanthomonas oryzae pv. oryzae betyder. Det utsägs "patovar", som i sin tur är en förkortning för (på svenska) "patogenvarietet" (jfr. eng. pathogenic variety). Xanthomonas oryzae betyder "ris-Xanthomonas, eller bakterien av släktet Xanthomonas som först hittades på ris..." och pv. oryzae betyder "...och som orsakar sjukdom på ris (till skillnad från andra patovarer som orsakar sjukdomar på andra växter)".

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

Harald Cederlund sa...

Välkommen i klubben! Vi bakterie-mikrobiologer är ju redan sedan tidigare klassade som terrorister - läs mer här!

Mikael Hiort af Ornäs sa...

Ja, det är med blandade känslor som jag stiger in genom de portarna. Å ena sidan visar det på att någon faktiskt bryr sig om vad vi pysslar med, å andra sidan har de ju inte förstått ens de enkla grunderna inom växtpatologi, ekologi eller för den delen mikrobiologi.