tisdag 18 november 2008

Klimatskurkarna droppen Dripp och droppen Drapp


En förenklad bild av vattnets komplicerade omlopp och påverkan på vårt klimat.

I senaste numret av Geophysical Research Letters (GRL) meddelar forskare sina resultat rörande vattnets inverkan på växthuseffekten (Dessler et al., 2008). Man har sedan tidigare vetat att vatten är den vanligast förekommande växthusgasen i atmosfären, men man har inte vetat i vilken utsträckning den påverkar temperaturregleringen på jorden. Till sin hjälp hade forskarna NASA:s satellit "Aqua" och det där inbyggda systemet Atmospheric Infrared Sounder (AIRS). Man korrellerade data från perioden 2003 till 2008 om luftfuktigheten, både specifik (q) och relativ (RH), i atmosfärens nedre 10 engelska mil (16 km) på olika platser och vid olika tidpunkter med data om förändringar i temperatur. För att beräkna vattnets relativa effekt jämförde man med mer kända (och mer studerade) växthusgaser, bl.a. koldioxid. Resultaten visar att ökade temperaturer också ökar den specifika luftfuktigheten och vice versa, alltså att det finns en återkoppling mellan vattnets globala cykler och globala klimat- och uppvärmningscykler (PhysOrg, Scientific Blogging, Science Blog).


Baserat på klimatvariationer mellan 2003 och 2008. Energin som är bunden av vattenånga i atmosfären (y-axeln) visas från sydliga till nordliga breddgrader, med en topp nära ekvatorn. Grafen gjord av Andrew Dessler. (Från PhysOrg.com)

Vad betyder då det? Jo, ju mer vattenånga som avdunstar från land och hav, desto varmare blir atmosfärens lägsta skikt. Detta ökar upptaget av vatten i atmosfären, som i sin tur leder till ökade temperaturer och en ännu större avdunstning o.s.v. Uppvärmning och vattenabsorption i atmosfären samverkar på det här sättet och föder varandra i deras respektive cykler. Vattenångans återkoppling till en ökande temperatur i atmosfären kan också öka den relativa påverkan av andra växthusgaser, t.ex. koldioxid, på så sätt att en ökande temperatur p.g.a. mängden koldioxid i atmosfären också ökar avdunstning och absorption av vatten på det sätt som beskrivs ovan. För varje grad Celsius (1°C) som temperaturen ökar, kommer den ökade mänden vatten som atmosfären tar upp att binda ungefär två Watt energi per kvadratmeter (2 W/m2). Till e! säger Andrew Dessler:

"The difference in an atmosphere with a strong water vapor feedback and one with a weak feedback is enormous. This new data set shows that as surface temperature increases, so does atmospheric humidity. Dumping greenhouse gases into the atmosphere makes the atmosphere more humid. And since water vapor is itself a greenhouse gas, the increase in humidity amplifies the warming from carbon dioxide."


Dessler menar att man nu kan konstatera att tidigare beräkningar av vattenångans effekt på klimatsystemen stämmer. "2 W/m2 låter inte så mycket, men sett över hela jordklotet binder vattenångan i atmosfären en hel massa energi". Den globala uppvärmningseffekten antas uppgå till några grader (Farenheit får man antaga, en enhet (grad) Celsius motsvarar 1,8 enheter Farenheit) fram till nästa sekelskifte. Eric Fetzer, forskare vid NASA:s AIRS-program:

"This study confirms that what was predicted by the models is really happening in the atmosphere. Water vapor is the big player in the atmosphere as far as climate is concerned."

Det är riktigt spännande att följa all ny forskning kring klimatsystemen, vad som påverkar och driver dem, och hur människan påverkar dem. När jag läste miljövård i Göteborg i början av 1990-talet, så var förståelsen väldigt liten. Vare sig en pågående förändring av klimatet är ett hot eller inte, så måste jag nog ändå säga att den här typen av skrämselhickor nästan alltid tvingar fram oerhört mycket god forskning. Så alla ni klimathotsprofeter och klimathotsskeptiker kan känna er säkra på att oavsett vem det är av er som får rätt i slutänden (om någon av er får rätt i slutänden), så har mänskligheten som kollektiv i alla fall lärt sig en hel del om den lilla spelkula till rymdskepp som vi kallar Jorden. Och det är väl alltid värt något, eller hur?

Dessler, A. E., Z. Zhang, and P. Yang. 2008. Water-vapor climate feedback inferred from climate fluctuations, 2003–2008. Geophys. Res. Lett., 35, L20704 (doi:10.1029/2008GL035333). [Länk till Abstract]


För er som inte vet vilka dropparna i rubriken är...

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

1 kommentar:

ArchAsa sa...

Så klokt, så klokt. Även om de värsta domedagsprofetiorna inte går uppfyllelse så irriterar det mig att skeptikerna beter sig som som ett gång ungar som står och petar på en stor raggig björn med pinnar bara för att se om nåt händer - kanske kommer den inte attackera men låt 'en vara ifred iallafall.

Vi vet som sagt mycket lite om hur vårt globala klimatsystem fungerar, ju mindre vi hittar på för att störa balansen desto bättre. Ju mer respekt för världens resurser, naturens mångfald och vår egen hälsa desto bättre. Om det visar sig att björnen vaknar och går till anfall är det för sent att ändra sig...