fredag 21 november 2008

A Mouse Named Sue


Näsvisa möss vet vilket kön de tillhör. Det vermonasala systemet (t.v.) och det "vanliga" doftsystemet (MOE, t.h.). Bild: Catherine Dulac

Är du man eller mus? Ja, i vanliga fall är det en enkel fråga att svara på för de flesta möss, förutsatt att de förstår och talar svenska. Men för en förkyld mus i en parfymaffär kan det vara lite knepigare. Nature rapporterar att Catherine Dulac och hennes forskarlag vid Harvard har funnit att mössens könstillhörighet sitter i näsan. Eller rättare sagt, att doftsignaler är en grundsten i hur möss identifierar sin könstillhörighet och andras (Nature, Science).

Möss har två doftsystem, ett huvudsystem som kallas main olfactory (MO) och som används för att hitta föda etc., och det veromonasala systemet (VN) som uppfattar feromondoftsignaler. Det är det sistnämnda som har hand om könsidentifieringen av den egna individen och andra möss. Dulac och hennes doktorand avlägsnade det veromonasala organet (VNO) hos både hanliga och honliga möss, dels genom att använda ett virus och dels genom att ta fram knockoutmöss där VNO saknades. De gjorde även samma sak med MO-epitelet (MOE).

De hanmöss där VNO saknades blev bisexuella. De parade sig med honmöss precis som vanligt, men försökte även para sig med andra hanmöss. Om istället MOE sattes ur spel, så tappade hanarna helt lusten att para sig.

Hos honmössen var resultaten ännu mer omvälvande. När VNO saknades fick de hanliga beteenden, de försökte bestiga andra möss, både hanar och honor. De blev alltså transsexuellt bisexuella. Dulac säger till Science:

"Folk har alltid antagit att manliga och kvinnliga hjärnor har särskilda nervbanor för sexualitetsspecifika beteenden. Men den enkelhet med vilken [mössens] nervbanor kan ledas om, pekar på att så inte är fallet."

Forskarna hoppas nu att de här resultaten skall öka kunskapen om vad det är som gör att vi känner oss som män eller kvinnor, en egenskap som således är skild från sexuell läggning. Förhoppningsvis kan det här få transsexualitet att bli mindre av ett mysterium och öka förståelsen hos och för de som känner sig födda med fel kön.

Kimchi, T., Xu, J. & Dulac, C. .2007. A functional circuit underlying male sexual behaviour in the female mouse brain. Nature, 448:1009-1014.


Johnny Cash har gjort en sång om våndan av att som pojke ha ett flicknamn: "A Boy Named Sue"

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer:

Malin Sandström sa...

Otroligt coolt experiment.

Forskarterminologignällparentes:
(Fast det "vanliga luktsystemet" brukar aldrig kallas MOE, luktepitelet är bara det första steget (den yta i näshålan som innehåller luktreceptorceller + stödstrukturer). Efter det följer varsin luktbulb, "main olfactory bulb"(lukter) och "accessory olfactory bulb" (feromoner). (Fast uppdelningen är inte 100% strikt, heller), och så småningom möts signalerna, ihop med en massa annat, i hjärnbarken. Så om man jämför luktepitelet med med det vomeronasala systemet väger man egentligen olika storheter mot varandra...)

Sedan är ju möss otroligt doftstyrda, jämfört med människor, så vägen från detta resultat till att säga särskilt mycket om mänsklig sexualitet är lång.

Mikael Hiort af Ornäs sa...

Visst är det så. Jag förenklade en smula och det blev fel. Bra att du påpekar sånt (det är så man lär sig)! Ändras härmed.

Först skrev jag en lång drapa om människans doftfunktioner och om mössens och hundars, men det blev för långt och för esoteriskt. Jag är ju ingen humanbiolog, så min låga förståelse för ämnet gjorde att allt behövde förklaras. (Om de ändå gjorde sådana här försök på svampar och deras dosftsys... nä, just det ja... :)). Så, för att förenkla det lät jag MOE stå för huvuddelen, och kopierade mer eller mindre Science korta inlägg som en översättning.

Men coolt var ordet.

Malin Sandström sa...

Jamen, det är ju lätt hänt, och de enda som kan tänkas bli ordentligt förvirrade av det är de som redan kan terminologin ;-)

Mikael Hiort af Ornäs sa...

Ja, du är nog osedvanligt insnöad, med tanke på vad du sysslar med till vardags :)