tisdag 4 november 2008

Mysko diesel visade sig vara mykodiesel


Clonostachys rosea f. rosea (Link) Schroers, Samuels, Seifert & W. Gams [descr.: Mycologia 91(2): 369 (1999) ]. Pos. class.: Ascomycota, Sordariomycetes, Sordariomycetidae, Hypocreales, Bionectriaceae.

Microbiology meddelar att forskare har funnit att den multiparasitära svampen Clonostachys rosea f. rosea (homonymen Gliocladium roseum används i artikeln) vid stress producerar volatila kolväten som är att likna vid diesel (Strobel et al., 2008). Science kallar felaktigt svampen för en "novel fungus", men den beskrevs som Penicillium roseum av Johann Heinrich Friedrich Link redan 1816 och fick sitt nuvarande namn, Clonostachys rosea f. rosea, 1999 (Schroers et al., 1999). Clonostachys rosea f. rosea har ett brett värdspektrum och har befunnits vara en patogen på växter, en mykoparasit (t.ex. på gråmögel, Botrytis cinerea, även kallad ädelröta på vindruvor) och en nematodparasit. Men den har också befunnits vara en markbunden saprofyt där den bl.a. bryter ner cellulosa och en ren lågparasitär endofyt (t.ex. på Eucryphia cordifolia).

Det Strobel och hans kollegor gjorde var att odla C. rosea på havremjölagar under mikroaerofila förhållanden. De kunde isolera och identifiera en lång rad kolväten, som svampen producerade. De upptäckte också att de kunde få samma resultat på cellulosaagar och att kolväteproduktionen påskyndades om man tillförde extrakt av värdväxten svampen isolerades från, Eucryphia cordifolia. Flera av kolvätena är sådana man normalt sett associerar med dielsel och forskarna menar att det nog skulle gå att producera vad de kallar mykodiesel i stor skala, med cellulosa som bas (Science, PA, Guardian). Framtiden för biobränslen kan därmed anses vara ljus, åtminstone om växthusgasutsläpp från biobränslen fortsätter att vara comme-il-faut.

Schroers et al. 1999. (Description of Clonostachys rosea f. rosea). Mycologia 91(2) p. 369.

Strobel et al. 2008. The production of myco-diesel hydrocarbons and their derivatives by the endophytic fungus Gliocladium roseum (NRRL 50072). Microbiology, 154 (2008) pp. 3319-3328.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,


Eucryphia cordifolia, inget svenskt namn (eng. Ulmo), fam. Cunoniaceae (inkluderar numera också de förra familjerna Baueraceae, Davidsoniaceae och Eucryphiaceae).

Inga kommentarer: