fredag 7 november 2008

Strålande tider, härliga tider!


Varje Obamaporträtt på bilden är ungefär ½ mm brett och består av 150 miljoner kolnanotuber. Konstnär är forskaren John Hart vid University of Michigan.

Under de senaste åtta åren har vissa forskningsområden varit belagda med omfattande restriktioner i USA. George W Bush har med sin starka gudstro och många kontakter hos den kristna menigheten i landet på andra sidan pölen, tagit tillfället i akt och effektivt stoppat anslag till bl.a. stamcellsforskning. Redan innan valdagen den 4 november hade forskare och debattörer runt om i USA behandlat frågan om vad som kommer att hända nu när Bush-eran går mot sitt slut. Klart är att både Obama och McCain företräder en mer forskningsvänlig politik än den nuvarande, men Obama har av flera bedömare ansetts vara den mer progressive av de två (SR, Medvetenskap, Sciencedebate2008). Science var snabba efter valet och tar i en artikel upp hur valet av Obama kommer att påverka forskningen och den vetenskapliga debatten i USA (Science). De listar också de områden där förändringarna kommer att bli störst: Stamcellsforskningen och bioenergiforskningen (eng. Green energy).

Det råder inget tvivel om att det inte bara är den amerikanska forskarvärlden som tjänar på ett regimskifte i USA. USA är motorn inom flera forskningsområden, och forskare vid amerikanska universitet brukar dominera när Nobelpriserna skall delas ut. Svenska unga forskare gör ofta sin postdoctjänstgöring där och den amerikanska modellen, med samarbete mellan olika forskningsgrenar, universitet, företag och myndigheter, brukar medverka till att snabbt omsätta nydanande forskning i praktiken. Självklart finns det också negativa sidor, men ett öppnare forskningsklimat där forskare från olika länder kan samarbeta öppet, ger en ökad transparens och minskar därmed risken för missbruk av forskningsresurser. Jag har i ett tidigare inlägg berört ett av de stora hinder som kvarstår: Terroristskräcken som tid efter annan slår klorna i oskyldiga och ofta förbryllade forskare (Igår växtpatolog, idag terrorist). Vi får se om den lättar med tiden.

Men samtidigt som hyllningskörerna till Obama blir allt starkare, så hörs också suckar av lättnad från flera håll. McCains vicepresidentkandidat, Sarah Palin, har med viss rätt utmålats som en bakåtsträvande kreationist (en tautologi, det medges) med ett osedvanligt stort horn i sidan till vetenskapen (Pharyngula, UtI). Det återstår väl att se om hon kommer tillbaka om fyra år, som en pseudovetenskaplig olympier.


Den här gången undkom vetenskapen med en hårsmån ("Fly-swatter" av Zina Saunders).

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: